Polityka Prywatności Sklepu Internetowego dla Firm

1. Informacje Ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest AMSNET Andrzej Szreter, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braci Gierymskich 74, 51-640, NIP: 8981868847, REGON: 932142796.

1.2. Sklep dba o ochronę prywatności Klientów i stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych.

2. Cele i Podstawy Przetwarzania Danych

2.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi konta Klienta oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze.

3. Rodzaje Przetwarzanych Danych

3.1. Sklep przetwarza dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz dane firmowe.

3.2. Sklep nie przetwarza danych wrażliwych ani danych dotyczących nieletnich.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym przy realizacji zamówienia, takim jak firmy kurierskie.

4.2. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Okres Przechowywania Danych

5.1. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Prawa Klientów w Zakresie Ochrony Danych Osobowych

6.1. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.2. W celu skorzystania z powyższych praw, Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie sklepu.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

7.1. Sklep podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

7.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Polityka Prywatności może być poddawana zmianom. Aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie sklepu.

8.2. Klienci zostaną powiadomieni o istotnych zmianach w Polityce Prywatności.