Czy wystarczy wyjąć kartę 8-portową i włożyć 16-portową i pirtwszych 8 portów będzie działać jak dotychczas?

Nie wystarczy.

Po włożeniu nowej karty, pojawia się ona jako 

  4       H805GPFD   Failed                               Offline